De geboorte van een melkboer

De geboorte van een melkboer

“Voor wie het natuurschoon van ons land ter harte gaat, kan het wel eens benauwend zijn, bijna dagelijks te hooren over schennis van de natuur ten behoeve van “nuttigheidsdoeleinden”. En onwillekeurig vraagt men zich af, wat er kan worden gedaan om ons land hiervoor...
Top