BLOG

De MOMA Melkweg

De MOMA Melkweg

Wat is het productieproces van onze melk? Hieronder zie je de weg die onze melk af legt. Van gras op boerderij de Groene Griffioen naar jouw cappuccino in Amsterdam. Het begint bij een gezonde bodem op biologische boerderij de Groene Griffioen. Op de vruchtbare grond...

Hoe de Hollandse Poldersafari begint

Hoe de Hollandse Poldersafari begint

We zitten in de geluidsstudio van Boy, waar hij soms muziekopnames bewerkt met uitzicht over zijn koeien en de graslanden. Deze geluidstechnicus is tevens een bijzondere boer: Boy heeft filosofische ideeën over een duurzamere toekomst. Ons gesprek leert mij nieuwe...

De geboorte van een melkboer

De geboorte van een melkboer

“Voor wie het natuurschoon van ons land ter harte gaat, kan het wel eens benauwend zijn, bijna dagelijks te hooren over schennis van de natuur ten behoeve van “nuttigheidsdoeleinden”. En onwillekeurig vraagt men zich af, wat er kan worden gedaan om ons land hiervoor...

Top