Grond Verbond

MOMA heeft het Grond Verbond tot leven geroepen: een verbond tussen boer en burger om samen zorg te dragen voor ons landschap.

Grond Verbond is een radicaal ander model van een voedselketen: een voedselketen die samen zorgt voor een gezonder en diverser landschap. In het Grond Verbond bepalen consumenten, verwerkers en boeren met elkaar hoe het Amsterdamse landschap dat ons eten produceert biodiverser en persoonlijker wordt. Elk jaar werken we samen met een boerderij, waar MOMA de producten van afzet in Amsterdam. Voor deze boerderij kan jij als consument, meedoen in de Grond Verbond Denktank hoe we het landschap op de boerderij gezonder maken. Na maanden je te hebben verdiept in de boerderij presenteert de Denktank hun op de Grond Markt. Deze nieuwe samenwerking tussen boer en burger geeft jou, consument of boer, de mogelijkheid om mee te doen aan ecosysteem herstel.

In 2021 vormden wij een Grond Verbond met boerderij De Groene Griffioen om hun erf vogelvriendelijker te maken. In 2022 vormden wij een          Grond Verbond met boerderij de Beekhoeve om een koeienapotheek in hun weiland te maken.

 

     Het Grond Verbond wordt ondersteund door: 

 

 Gemeente Amsterdam 

Innovatiefonds van Wij.land                  

 Environmental Grant Patagonia             

Het netwerk van Caring Farmers       

Voedselvisie ‘Re-Rooting the Dutch Food System’ (WUR)

            Stimuleringsfonds

               Milieudefensie

Wil je ook het Grond Verbond ondersteunen? Graag! Neem contact met ons op: myrte@hetgrondverbond.nl