Het Grond Verbond

 

MOMA heeft het Grond Verbond tot leven geroepen: een verbond tussen boer en burger om samen zorg te dragen voor ons landschap.

Grond Verbond is een radicaal ander model van een voedselketen: een voedselketen waar ecologisch herstel van het landschap en persoonlijke verbinding een inherent onderdeel van is. In een proces van een half jaar bepalen consumenten, samen met verwerkers en boeren hoe ons eten het Amsterdamse landschap biodiverser en persoonlijker maakt. Elk half jaar werken we samen met een boerderij, waar MOMA de producten van afzet in Amsterdam. Voor deze boerderij kan iedereen ideeën voor herstelprojecten aandragen. In een gezamenlijk proces van dialoog, stemmen en kiezen, bepalen we samen hoeveel m2 landschap wordt hersteld en op welke manier. Deze nieuwe samenwerking tussen boer en burger geeft jou, consument of boer, de mogelijkheid om mee te doen aan ecosysteem herstel.

Hoe doen we dit?

Elk half jaar werken we samen met een nieuwe boerderij waarvan MOMA de producten afzet in Amsterdam. We doorlopen in dit halve jaar 5 stappen: 

Het Grond Verbond Model


Stap 1: Verzamelen

Gedurende 2 maanden kan iedereen ideeën voorstellen voor herstelprojecten op het land van deze boerderij. (Het aandragen van ideeen kan je doen door je hier in te lezen over de boerderij en ons projectformulier in te vullen) 

Stap 2: Pitchmarkt
In een pitchmarkt op de boerderij pitchen de aandragers hun idee. De ideeen moeten wel gegrond zijn in de realiteit, dus bespreken we dit met onze voeten in de aarde op de desbetreffende boerderij. Deze markt is open voor iedereen om te komen kijken en mee te praten.

Stap 3: Besluit
Elk half jaar stellen we een nieuwe Grond Raad samen. Deze Grond Raad checkt de ideeen op haalbaarheid, begroting en gewenstheid. De Grond Raad kiest vervolgens 2 ideeen uit die ze beide wel zouden willen uitvoeren. De Grond Raad bestaat altijd uit 5 mensen: de boer van de desbetreffende boerderij, een ecoloog, een verwerker van MOMA, een beleidskenner en consumentenvertegewoordiger. Je kan je aanmelden om deel te nemen aan de Grond Raad.

Stap 4: Stemmen
Als er 2 projectvoorstellen zijn gekozen, kunnen de consumenten bepalen welke echt zal worden uitgevoerd. Dit doen zij door elke keer als zij het product van deze boerderij kopen, mogen stemmen (online of fysiek) op een van de 2 projectvoorstellen. Met elk product dat je koopt bepaal je zo over hoe een m2 grond zal worden herstelt. Stel: project A heeft 1000 m2 grond nodig om te worden gerealiseerd, en project B heeft 1500 m2 grond nodig. Als jij bij MOMA een flesje melk of cappuchino koopt, kan jij stemmen of jouw m2 naar project A of project B gaat.

Stap 5: Uitvoeren
Welk projectvoorstel als eerste de target haalt (uitgedrukt in oppervlakte grond), zal worden uitgevoerd. MOMA organiseert dan in samenwerking met de boerderij een openbare uitvoerdag en betrekt de nodige beheerorganisaties er bij.

 

 

       Het Grond Verbond wordt ondersteund door: 

      Het Pilotfonds van Wij.land                   Environmental Grant van Patagonia             Het netwerk van Caring Farmers           Re-Rooting the Dutch Food System