Het Grond Verbond

MOMA introduceert: het Grond Verbond. Een verbond tussen boer en burger om samen zorg te dragen voor ons landschap.

Wil jij meedoen aan het opbouwen van een nieuw, duurzaam voedselsysteem? Denk jij ook dat het landschap en voedsel rond Amsterdam biodiverser en lokaler moet zijn? Ben jij geïnteresseerd in samenwerking met boeren? En vraag jij je wel eens af hoe een radicaal nieuwe voedselketen er uit kan zien? Doe dan mee aan het Grond Verbond! 

Samen met boeren en consumenten ga jij aan de slag in een nieuw verbond tussen boer en burger. 

Dit jaar (2020) wordt het Grond Verbond vorm gegeven door een groep pioniers onder leiding van MOMA (in samenwerking met Wij.land). Hier houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen van het Grond Verbond.

Wat gaan we doen?
MOMA gaat vanaf 2020 structureel ⅓ van de winst apart zetten in een Landschapsfonds. Consumenten en boeren gaan samen beslissen hoe dit geld zal worden besteed ten behoeve van een gezonder landschap. 

Maar hoe dan?
Dat is precies waaraan jij kan meedoen. In het Grond Verbond kies jij de bestemming van dit Landschapsfonds. Hoe kunnen Amsterdammers en boeren gezamenlijk besluiten over het boerenlandschap rondom de stad? Dat zijn we op dit moment nog aan het vormgeven met de groep pioniers. 

Waarom doen we dit?
MOMA vindt dat zowel boeren, voedselverwerkers als consumenten mede-verantwoordelijk zijn voor een gezond landschap. Maar momenteel bestaat er nog geen manier voor de consument om die verantwoordelijkheid te nemen en mee te praten. MOMA heeft als verbinder van boer en burger in Amsterdam een unieke positie om dit te veranderen. Daarom zetten wij het Grond Verbond op. Zodat jij kan meedoen aan een gezonder landschap. 

Mooi verhaal, hoe beginnen we?
Op dit moment zoeken we samen met een groep Amsterdammers en (o.a.) de boeren van biologische boerderij de Groene Griffioen uit welke vorm het Verbond krijgt. De boeren van de Groene Griffioen nemen samen met MOMA het voortouw om een nieuw model te creëren. 

Tijdens dit actieve programma gaan we gezamenlijk langs de volgende vragen: Op welke waarden baseren we onze keuzes in dit nieuwe landschap? Willen we bijvoorbeeld bijenlinten, rijen met bomen of een rommelige natuurlijke omgeving? En hoe maken we collectief beslissingen? 

 

 

Een nieuw waardemodel

Op dit moment wordt de waarde van ons landschap slechts uitgedrukt in geld. Hoeveel opbrengst komt er van een stuk grond? Andere waarden, zoals biodiversiteit, het werkplezier van een boer of een persoonlijke band met je fysieke omgeving, spelen hier nu geen rol in. Dit heroverwegen we gezamenlijk en we kijken vanuit welke waarden we beslissingen gaan maken in het 
Grond Verbond.

 

De groep pioniers heeft een nu basis gelegd voor een nieuw waardemodel van ons landschap. Naast andere waarden, zijn er 4 kernwaarden naar voren gekomen: diversiteit, gemeenschap, voedsel, gezien & begrepen worden. Deze kernwaarden vormen een fluïde manifest. 

Besluitvorming

Tijdens de tweede bijeenkomst van het Grond Verbond heeft de groep pioniers besproken welke besluitvorm past bij de context van het veenweidegebied, MOMA en Amsterdam. Hoe gaan boer en consumenten samen beslissen over het Landschapsfonds? Wie bepaalt welke ingreep er wordt uitgevoerd om het landschap gezonder te maken? Hoe wordt dit geintegreerd in de lokale voedselketen? En hoe kan je als consument meedoen? De pioniers kwamen met vele ideeën en vormen, die momenteel worden uitgewerkt. 

Hoe  zijn wij het Grond Verbond aan het vormgeven? In meerdere bijeenkomsten en workshops bespreken en besluiten we de volgende thema’s:

1 Waarden

Op dit moment wordt de waarde van ons landschap slechts uitgedrukt in geld. Hoeveel opbrengst komt er van een stuk grond? Andere waarden, zoals biodiversiteit of een persoonlijke band met je fysieke omgeving, spelen hier nu geen rol in. Laten we dit gezamenlijk heroverwegen en kijken welke waarden we willen toevoegen in Het GrondVerbond.

2 Beslissen 

Hoe maak je een beslissing met een groep mensen die verschillende belangen vertegenwoordigt. Deze vraag heeft menig mens een leven lang werk bezorgd. Wij borduren voort op dat werk en kijken welke vorm het beste bij ons verbond zou passen. 

3 Voorstellen 

Let’s go! Tijd om het eerste landschapsproject te kiezen. Wat gaat het worden? Worden het bijenlinten, meer hagen of iets compleet anders? Wie voert dit vervolgens uit en hoe wordt dat gemonitord? Als ook deze vragen beantwoord zijn, is het fundament gelegd en trappen we het GrondVerbond af!

Het Grond Verbond is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit het Pilotfonds van Wij.land (www.wij.land)

Top