Het Grond Verbond

MOMA introduceert: Het Grond Verbond. Een verbond tussen boer en burger om samen zorg te dragen voor ons landschap.

Wil jij meedoen aan het opbouwen van een nieuw, duurzaam voedselsysteem? Denk jij ook dat het landschap en voedsel rond Amsterdam biodiverser en lokaler moet zijn? Ben jij geïnteresseerd in samenwerking met boeren? En vraag jij je wel eens af hoe een radicaal nieuwe voedselketen er uit kan zien? Doe dan mee aan het Grond Verbond! 

Samen met een kleine, betrokken groep pioniers ga jij aan de slag om in drie sessies een nieuw verbond tussen boer en burger uit te denken. 

* De inschrijvingen zijn gesloten Als je je hebt opgegeven, hoor je snel of je kan meedoen. Houd onze instagrampagina en deze website in de gaten voor het vervolg van het Grond Verbond en hoe je kan meedoen.

Hoe gaan we dat doen?
Jij gaat meedenken hoe de radicaal nieuwe voedselketen er uit gaat zien. MOMA gaat vanaf 2020 structureel ⅓ van de winst apart zetten in een landschapsfonds. Consumenten en boeren gaan samen meebeslissen hoe dit geld zal worden besteed ten behoeve van een gezonder landschap. 

Maar hoe dan?
Dat is precies waaraan jij kan meedoen. In het Grond Verbond geef je vorm aan de bestemming van dit landschapsfonds. Hoe kunnen Amsterdammers en boeren gezamenlijk besluiten? Wat willen we bereiken in de omgeving van Amsterdam? MOMA neemt je mee langs deze vragen in het Grond Verbond. In workshops en lezingen van wetenschappers, boeren en experts ga jij als groep pioniers aan de slag met het nieuwe verbond tussen boer en burger.   

Waarom doen we dit?
MOMA vindt dat zowel boeren, voedselverwerkers als consumenten mede-verantwoordelijk zijn voor een gezond landschap. Maar momenteel bestaat er nog geen manier voor de consument om die verantwoordelijkheid te nemen en mee te praten. MOMA heeft als verbinder van boer en burger in Amsterdam een unieke positie om dit te veranderen. Daarom zetten wij het Grond Verbond op. Zodat jij kan meedoen aan een gezonder landschap. 

Mooi verhaal, hoe beginnen we?
We gaan samen met jou en (o.a.) de boeren van biologische boerderij de Groene Griffioen aan de slag in drie middagen om uitzoeken hoe dit nieuwe Verbond vorm krijgt. De boeren van de Groene Griffioen nemen samen met MOMA het voortouw om samen met Amsterdammers te werken aan een nieuw GrondVerbond. 

In een actief programma gaan we gezamenlijk langs de volgende vragen: Op welke waarden baseren we onze keuzes in dit nieuwe landschap? Willen we bijvoorbeeld bijenlinten, rijen met bomen of een rommelige natuurlijke omgeving? En hoe maken we collectief beslissingen? 

 

Wat krijg je:
– De kans om samen met boeren een radicaal nieuw model vorm te geven en te realiseren
– Directe invloed op hoe het landschap rond Amsterdam er uit ziet
– Toegang tot een uitgebreid netwerk van voedselvernieuwers in/rond Amsterdam
– Lezingen en workshops van experts over duurzaam landschapsbeheer

Wat vragen we van je*:  
– Je bent alle drie de bijeenkomsten actief aanwezig
– Je bent geïnteresseerd in de duurzame voedseltransitie en een gezond landschap
– Je staat er voor open om te polderen: je werkt samen om tot een gemeenschappelijke beslissing tot komen
– Je bent bekend (of raakt bekend) met MOMA

 

*Je committeert je alleen aan deze drie bijeenkomsten. Omdat we in de drie sessies zullen voortbouwen op de voorgaande sessie, vragen we van je echt alle drie de sessies aanwezig te zijn. Zo bouwen we samen het Grond Verbond op. 

 

Programma 

Sessie 1  Thema: Waarden (4 maart, 19:00-22:00 Amsterdam)

Op dit moment wordt de waarde van ons landschap slechts uitgedrukt in geld. Hoeveel opbrengst komt er van een stuk grond? Andere waarden, zoals biodiversiteit of een persoonlijke band met je fysieke omgeving, spelen hier nu geen rol in. Laten we dit gezamenlijk heroverwegen en kijken welke waarden we willen toevoegen in Het GrondVerbond.

Sessie 2 Thema: Beslissen (8 april, 19:00-22:00 Amsterdam)

Hoe maak je een beslissing met een groep mensen die verschillende belangen vertegenwoordigt. Deze vraag heeft menig mens een leven lang werk bezorgd. Wij borduren voort op dat werk en kijken welke vorm het beste bij ons verbond zou passen. 

Sessie 3 Thema: Voorstellen (9 mei, 14:00 – 18:00, boerderij de Groene Griffioen in Weesp)

Let’s go! Tijd om het eerste landschapsproject te kiezen. Wat gaat het worden? Worden het bijenlinten, meer hagen of iets compleet anders? Wie voert dit vervolgens uit en hoe wordt dat gemonitord? Als ook deze vragen beantwoord zijn, is het fundament gelegd en trappen we het GrondVerbond af!

Het Grond Verbond is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit het Pilotfonds van Wij.land (www.wij.land)

Top