Grond Verbond

MOMA heeft het Grond Verbond tot leven geroepen: een verbond tussen boer en burger om samen zorg te dragen voor ons landschap.

Grond Verbond is een radicaal ander model van een voedselketen: een voedselketen die samen zorgt voor een gezonder en diverser landschap. In een proces van een half jaar bepalen consumenten, verwerkers en boeren met elkaar hoe het Amsterdamse landschap dat ons eten produceert biodiverser en persoonlijker wordt. Elk half jaar werken we samen met een boerderij, waar MOMA de producten van afzet in Amsterdam. Voor deze boerderij kan iedereen ideeën aandragen hoe we het landschap herstellen. In een gezamenlijk proces van dialoog, stemmen en kiezen, bepalen we samen hoeveel m2 landschap wordt hersteld en op welke manier. Deze nieuwe samenwerking tussen boer en burger geeft jou, consument of boer, de mogelijkheid om mee te doen aan ecosysteem herstel.

Tussen februari en september 2021 voerden we het Grond Verbond uit samen met boerderij De Groene Griffioen. De boerderij waar de koeien staan waar onze melkboeren de melk van verwerken tot gepasteuriseerde volle melk, yoghurt en hangop. In oktober 2021 zijn we gestart met de tweede ronde van het Grond Verbond op boerderij De Beekhoeve. De boerderij waar wij de karnemelk, boter en kazen van afzetten op onze melk routes door Amsterdam. 

Tweede ronde van het Grond Verbond is van start!

EEN HALF JAAR GROND VERBOND IN 5 STAPPEN 

Elk half jaar werken we samen met een nieuwe boerderij waarvan MOMA de producten afzet in Amsterdam. We doorlopen in dit halve jaar 5 stappen: 

Stap 1: Verzamelen
Gedurende 2 maanden kan iedereen ideeën indienen voor landschapsherstel projecten op het land van de Grond Verbond boerderij. Het aandragen van ideeën kan je doen door je in te lezen over de boerderij en het inschrijfformulier in te vullen. 

Stap 2: Selecteren
Op de Grond Markt op de boerderij pitchen de idee-inzenders hun idee aan consumenten en de Grond Raad. De ideeën moeten gegrond zijn in de realiteit, dus bespreken we dit met onze voeten in de aarde op de desbetreffende boerderij. Deze markt is open voor iedereen om te komen kijken en mee te praten.

Stap 3: Commissie
Elk half jaar stellen we een commissie samen. Deze Grond Raad checkt de ideeën op haalbaarheid, begroting en gewenstheid. De Grond Raad kiest vervolgens 2 ideeën uit die uitgevoerd kunnen worden.

*De Grond Raad bestaat altijd uit 5 mensen: de boer van de desbetreffende boerderij, een ecoloog, een verwerker van MOMA, een beleidskenner en consumentenvertegewoordiger. Iedereen kan zich aanmelden om deel te nemen aan de Grond Raad.

Stap 4: Stemmen
Als er 2 landschapsherstelideeën zijn gekozen, kunnen de consumenten bepalen welke echt zal worden uitgevoerd. Dit doen zij door elke keer als zij het product van deze boerderij kopen, te stemmen op één van de 2 projectvoorstellen. Met elk product dat je koopt bepaal je zo over hoe een m2 grond zal worden herstelt.

Stap 5: Uitvoeren
Welk projectvoorstel na 2 maanden stemmen de meeste stemmen heeft, zal worden uitgevoerd. MOMA organiseert dan in samenwerking met de boerderij een openbare uitvoerdag en betrekt de nodige beheerorganisaties er bij voor uitvoering en monitoring! 

 

     Het Grond Verbond wordt ondersteund door: 

 

 Gemeente Amsterdam 

Innovatiefonds van Wij.land                  

 Environmental Grant Patagonia             

Het netwerk van Caring Farmers       

Voedselvisie ‘Re-Rooting the Dutch Food System’ (WUR)