Het Grond Verbond

 

MOMA heeft het Grond Verbond tot leven geroepen: een verbond tussen boer en burger om samen zorg te dragen voor ons landschap.

Grond Verbond is een radicaal ander model van een voedselketen: een voedselketen waar ecologisch herstel van het landschap en persoonlijke verbinding een inherent onderdeel van is. In een proces van een half jaar bepalen consumenten, samen met verwerkers en boeren hoe ons eten het Amsterdamse landschap biodiverser en persoonlijker maakt. Elk half jaar werken we samen met een boerderij, waar MOMA de producten van afzet in Amsterdam. Voor deze boerderij kan iedereen ideeën voor herstelprojecten aandragen. In een gezamenlijk proces van dialoog, stemmen en kiezen, bepalen we samen hoeveel m2 landschap wordt hersteld en op welke manier. Deze nieuwe samenwerking tussen boer en burger geeft jou, consument of boer, de mogelijkheid om mee te doen aan ecosysteem herstel. Lees hieronder hoe jij kan meedoen. 

Waarom doen we dit?

MOMA vindt dat wij allemaal – boeren, voedselverwerkers, en consumenten – medeverantwoordelijk zijn voor een gezond landschap. We zijn immers allemaal onderdeel van dit natuurlijke systeem. Maar momenteel bestaat er nog geen manier voor de consument om die verantwoordelijkheid te nemen en mee te praten. MOMA heeft als verbinder van boer en burger in Amsterdam een unieke positie om dit te veranderen. Daarom zetten wij het Grond Verbond op. Zodat jij kan meedoen aan een gezonder landschap.

 Het Grond Verbond geeft jou, als consument, een stem zodat je met boeren in gesprek kan gaan over hoe ons voedsel wordt geproduceerd en hoe ons landschap er uit ziet. Maar het blijft niet bij praten: samen met de boer kiezen we welk landschap herstelproject we willen en voeren dit vervolgens uit. Dit zal plaatsvinden op de boerderijen waar MOMA producten van afzet in Amsterdam. Op deze manier betaalt deze voedselketen voor landschapsherstel. Ook als boer kan je meedoen aan het Grond Verbond door met consumenten in gesprek te gaan welke veranderingen mogelijk zijn op jouw land. 

 

Hoe doen we dit?

Elk half jaar werken we samen met een nieuwe boerderij waarvan MOMA de producten afzet in Amsterdam. We doorlopen in dit halve jaar 5 stappen: 

Het Grond Verbond model

Stap 1: Verzamelen

Gedurende 2 maanden kan iedereen ideeën voorstellen voor herstelprojecten op het land van deze boerderij. (Het aandragen van ideeen kan je doen door je hier in te lezen over de boerderij en ons projectformulier in te vullen) 

Stap 2: Pitchmarkt
In een pitchmarkt op de boerderij pitchen de aandragers hun idee. De ideeen moeten wel gegrond zijn in de realiteit, dus bespreken we dit met onze voeten in de aarde op de desbetreffende boerderij. Deze markt is open voor iedereen om te komen kijken en mee te praten.

Stap 3: Besluit
Elk half jaar stellen we een nieuwe Grond Raad samen. Deze Grond Raad checkt de ideeen op haalbaarheid, begroting en gewenstheid. De Grond Raad kiest vervolgens 2 ideeen uit die ze beide wel zouden willen uitvoeren. De Grond Raad bestaat altijd uit 5 mensen: de boer van de desbetreffende boerderij, een ecoloog, een verwerker van MOMA, een beleidskenner en consumentenvertegewoordiger. Je kan je aanmelden om deel te nemen aan de Grond Raad.

Stap 4: Stemmen
Als er 2 projectvoorstellen zijn gekozen, kunnen de consumenten bepalen welke echt zal worden uitgevoerd. Dit doen zij door elke keer als zij het product van deze boerderij kopen, mogen stemmen (online of fysiek) op een van de 2 projectvoorstellen. Met elk product dat je koopt bepaal je zo over hoe een m2 grond zal worden herstelt. Stel: project A heeft 1000 m2 grond nodig om te worden gerealiseerd, en project B heeft 1500 m2 grond nodig. Als jij bij MOMA een flesje melk of cappuchino koopt, kan jij stemmen of jouw m2 naar project A of project B gaat.

Stap 5: Uitvoeren
Welk projectvoorstel als eerste de target haalt (uitgedrukt in oppervlakte grond), zal worden uitgevoerd. MOMA organiseert dan in samenwerking met de boerderij een openbare uitvoerdag en betrekt de nodige beheerorganisaties er bij.

 

Vanaf januari 2020 kan je meedoen aan het Grond Verbond. Je kan dan ideeën aandragen (stap 1) voor de eerste ronde van het Grond Verbond op biologische boerderij de Groene Griffioen in Weesp. Binnenkort meer informatie over hoe je ideeën kan aandragen. 

Wat is er al gebeurd?

MOMA heeft sinds 2017 een snelgroeiende korte voedselketen opgebouwd tussen meerdere boerderijen rondom Amsterdam en een groot netwerk van horeca en particulieren in de stad. Dit vormt de basis van waaruit het Grond Verbond ontspruit en vele samenwerkingen al zijn opgebouwd.

Gedurende 2020 heeft een groep voedselpioniers het Grond verbond vorm gegeven onder leiding van MOMA en in samenwerking met Wij.land. Om op de hoogte te. blijven van de ontwikkelingen van het Grond Verbond, volg ons (moma_melkboer) op instagram en houdt deze pagina in de gaten.

Voor de echt geinteresseerde, hier nog wat achtergrond informatie. Hoe hebben wij het Grond Verbond vorm gegeven?
In meerdere bijeenkomsten en workshops gedurende 2020 bespraken en besloten we de volgende thema’s:

 

1 Waarden

Als we samen een verbondje sluiten, moete we eerst gemeenschappelijke waarden vinden, van waaruit we beslissingen gaan maken. Hoe bepalen we samen wat we belangrijk vinden? Op dit moment wordt de waarde van ons landschap slechts uitgedrukt in geld. Hoeveel opbrengst komt er van een stuk grond? Andere waarden, zoals biodiversiteit of een persoonlijke band met je fysieke omgeving, spelen hier nu geen rol in. In het Grond Verbond hebben we dit gezamenlijk heroverwogen en bekeken we welke waarden we willen hebben in Het GrondVerbond. Hier uit zijn 4 kernwaarden gekomen. 

De groep pioniers heeft een nu basis gelegd voor een nieuw waardemodel van ons landschap. Naast andere waarden, zijn er 4 kernwaarden naar voren gekomen: diversiteit, gemeenschap, voedsel, gezien & begrepen worden. Deze kernwaarden vormen een fluïde manifest. 

2. Besluitvorming

Vervolgens heeft de groep pioniers besproken welke besluitvorm past bij de context van het veenweidegebied, MOMA en Amsterdam. Hoe gaan boer en consumenten samen beslissen over het Landschapsfonds? Wie bepaalt welke ingreep er wordt uitgevoerd om het landschap gezonder te maken? Hoe wordt dit geintegreerd in de lokale voedselketen? En hoe kan je als consument meedoen? De pioniers kwamen met vele ideeën we samen hebben uitgewerkt tot het bovenstaande Grond Verbond model. 

3 Uitvoeren

Let’s go! Hoe voer je vervolgens de gekozen herstelprojecten uit? Waar moet je aan denken en wie moet je er bij betrekken? Wat zien we als valkuilen en potentiele obstakels? Toen ook deze vragen beantwoord waren, was het fundament voor het GrondVerbond gelegd. Nu zijn we klaar om het in de praktijk te brengen! Vanaf januari 2020 gaat de eerste (test) ronde van het Grond Verbond plaatsvinden in samenwerkinge met biologische boerderij de Groene Griffioen. Binnenkort meer informatie over hoe je kan meedoen.

 

       Het Grond Verbond wordt ondersteund door

                                                             

             het Pilotfonds van Wij.land                                             Environmental Grant van Patagonia                                 het netwerk van Caring Farmers       

Top