Grond Verbond

MOMA heeft in 2020 het Grond Verbond tot leven geroepen: een verbond tussen boer en burger om samen zorg te dragen voor ons landschap.

Grond Verbond is een radicaal ander model van een voedselketen: een voedselketen die samen zorgt voor een gezonder en diverser landschap. In het Grond Verbond bepalen consumenten, verwerkers en boeren met elkaar hoe het Amsterdamse landschap dat ons eten produceert biodiverser en persoonlijker wordt. Elk jaar werken we samen met een boerderij, waar MOMA de producten van afzet in Amsterdam. Voor deze boerderij kan jij als consument meedoen in de Grond Verbond Werkgroep (voorheen: Denktank) vanuit de vraag hoe we het (ecologische en sociale) landschap op de boerderij gezonder kunnen maken. Na je enkele maanden te hebben verdiept in de boerderij presenteer je met de werkgroep jullie ideeën op de Grond Markt, waarna er gestemd, gekozen en uitgevoerd wordt.

Deze nieuwe samenwerking tussen boer en burger geeft jou, consument of boer, de mogelijkheid om actief bij te dragen aan ecosysteem herstel.

In 2021 vormden wij een Grond Verbond met boerderij De Groene Griffioen om hun erf vogelvriendelijker te maken. In 2022 vormden wij een          Grond Verbond met boerderij de Beekhoeve om een koeienapotheek in hun weiland te maken. Vanaf half april 2023 kun je deelnemen aan de derde ronde: bij boerderij Buitenverwachting.

 

     Het Grond Verbond wordt ondersteund door: 

 

 Gemeente Amsterdam 

Innovatiefonds van Wij.land                  

 Environmental Grant Patagonia             

Het netwerk van Caring Farmers       

Voedselvisie ‘Re-Rooting the Dutch Food System’ (WUR)

            Stimuleringsfonds

               Milieudefensie

Wil je ook het Grond Verbond ondersteunen? Graag! Neem contact met ons op: myrte@hetgrondverbond.nl