Het Grond Verbond plant een Koeienapotheek bij Boerderij de Beekhoeve. Doe je mee?

Mensen die een karnemelk of boter bij MOMA kopen, konden meestemmen over de toekomst van boerderij de Beekhoeve. Wij lieten in het voorjaar van 2022 consumenten stemmen op één van de drie – door burgers in de Grond Verbond Denktank uitgewerkte (zie hieronder) – ideeën om het landschap van de boerderij de Beekhoeve gezonder en natuur inclusiever te maken.

De koeienapotheek heeft met de meeste stemmen gewonnen! Op 26 november kan je meehelpen met de apotheek aanplanten. Meld je hieronder aan en lees meer informatie.

De koeienspotheek op het landje van Otto

Koeien weten heel goed welke voedingsstoffen ze naast gras nodig hebben om gezond te blijven; een jong takje hier en een vers blaadje daar. Ze doen dit vooral in het voorjaar, als de hoeveelheid ijzers en mineralen in het ontluikende groen op z’n hoogst is. Het enige wat de boer moet doen is ervoor zorgen dat alles te vinden is op het land waar de koeien staan. Dit is vaak niet het geval waardoor er menselijke interventies nodig zijn zoals het toedienen van antibiotica bij ziekte. Dit willen wij met onze ingreep veranderen. Daarom stellen wij voor om een koeienapotheek aan te planten. Want een gezond landschap, maakt gezonde koeien en via de melk ook gezonde mensen.

 

Het kippenparadijs, een natuurlijk habitat en droge pootjes

Langs de de oprit naar de boerderij worden traditionele, gevlochten heggen aangelegd. Een mooie en biodiverse erfafscheiding met de kippenweide en het speelgazon naast de boerderij woning. De Kippenweide zelf wordt heringericht met een permanente afrastering met mooie houten Hollandse weidehekken die ervoor zorgen dat de kippen makkelijk kunnen worden omgezet naar een ander gedeelte van de wei zodat de beplanting de tijd krijgt om te herstellen. Daarnaast wordt de weide beplant met inheemse flora bestaande uit een variatie aan struiken, kleine bomen, kruidachtigen, kruidenrijk grasland en oeverbegroeiing, die zorgen voor een meer natuurlijke leefomgeving voor kippen, een grotere voedselvariatie en bijdraagt aan het verbeteren van de bodemstructuur en bodemleven. In de weides liggen mesthopen en stofbaden en andere speelelementen, om de kippen het helemaal naar hun zin te maken.

Droge bomen, natte thee: herinrichting van de walnootboomgaard

Terwijl onder de fruitbomen de schapen grazen, bloeit achter de halfhoge vlechthaag een diversiteit aan planten. Langs de wandelroute staat rechts een strook theekruiden (welke verkocht kunnen worden via Wilderland), links kunnen verschillende bessen worden geplukt door wandelaars en bezoekers van de Beekhoeve. Een uitgediepte sloot aan de zijkant van het veldje werkt als helofytenfilter, het zuivert het stikstofrijke water afkomstig van het erf voordat het in de bodem komt. Dit komt door de water zuiverende gewassen zoals lisdodde en riet die ook beschutting bieden aan verschillende vogels. De bestaande helofytenfilter wordt verbreed en verdiept, wat zorgt voor een betere afwatering in natte periodes. De uitgegraven bodem wordt gebruikt om delen van de weide op te hogen om groei van walnoten- en fruitbomen mogelijk te maken in de natte weide.

Boerderij de Beekhoeve

EVEN VOORSTELLEN

De Beekhoeve is het biologisch melkveebedrijf van Koos en Monique van der Laan. Maak hier kennis met Monique! 

 

 

BOERDERIJ PASPOORT

Monique en Koos houden melkkoeien, kippen en hebben een zuivelmakerij. Duurzaam ondernemen en samen werken met de basisprincipes van de natuur zijn voor hen een belangrijk uitgangspunt. Ook werken zij hard aan een boer-burger verbinding – ze kijken er dan ook naar uit deze verder uit te bereiden door hun deelname aan het Grond Verbond!