Podcast
Myrte’s Poldersafari

Myrte’s Poldersafari

 

MOMA maakt deze podcastserie Myrte’s Poldersafari om diverse verhalen over het polderlandschap rondom Amsterdam te vertellen. Je hoort verhalen over waardering van biodiversiteit, cultureel erfgoed, ambacht en een persoonlijke band met je omgeving. MOMA wil het landschap voor meer waarderen dan alleen voor wat het financieel opbrengt. Dit is nodig om een gezond landschap van ons allemaal te maken. 

 

Hiervoor gaat MOMA melkboerin Myrte op poldersafari met mensen die sterk verbonden zijn met het veenweidegebied. De Boer, de Polderwachter, de Jager/Verzamelaar, de Ecoloog en de Molenaar hebben elk een unieke band met hun omgeving. Myrte leert over hun persoonlijke verhalen en kennis over ons polderlandschap door met hen mee te gaan. Zo bouwt zij langzaam een eigen relatie op met het polderlandschap.