Waarom doen we dit?

 

 MOMA heeft het Grond Verbond opgericht vanuit de gedachte dat wij allemaal – boeren, voedselverwerkers, en consumenten – medeverantwoordelijk zijn voor een gezond landschap. Het huidige voedselsysteem zorgt er voor dat ons landschap ziek is geworden. Het is een systeem dat economisch gewin voorop stelt en milieuschade niet verrekend in de prijs van voedsel. Dit draagt bij aan drastisch verlies van biodiversiteit, aan het verlies van de kwantiteit en kwaliteit van ons water en van onze bodem -onze grond, wat nu juist de basis is van onze samenleving. Zo kampt het veenweidegebied in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) met grootschalige bodemdaling, verlies van bodemleven door monoculturen en de bedreiging van de weidevogels. Ook deze regio zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen in de aanpak van de wereldwijde klimaatverandering. Al met al moet er een systeemverandering plaatsvinden die ons landschap en onze voedselketen herstelt. MOMA werkt in de MRA en maakt, door middel van het Grond Verbond, de gehele voedselketen verantwoordelijkheid in het gezonder maken van dit zieke systeem. We zijn immers allemaal onderdeel van dit natuurlijke systeem. Maar momenteel bestaat er nog geen manier voor de consument om die verantwoordelijkheid te nemen en mee te praten. MOMA heeft als verbinder van boer en burger in Amsterdam een unieke positie om dit te veranderen. Daarom zetten wij het Grond Verbond op. Zodat wij allemaal kunnen meedoen aan het creëren van een gezonder landschap.

Het Grond Verbond geeft jou, als consument, een stem zodat je met boeren in gesprek kan gaan over hoe ons voedsel wordt geproduceerd en hoe ons landschap er uit ziet. Doe mee! Maar het blijft niet bij praten: samen met de boer kiezen we welk landschap herstelproject we willen en voeren dit vervolgens uit. Dit zal plaatsvinden op de boerderijen waar MOMA producten van afzet in Amsterdam. Op deze manier betaalt deze voedselketen voor landschapsherstel. Elk half jaar is er een nieuwe ronde van het Grond Verbond op een andere boerderij. Ook als boer kan je meedoen aan het Grond Verbond door met consumenten in gesprek te gaan welke veranderingen mogelijk zijn op jouw land. 

 

Hoe is het landschap ziek?

 

Zoals je hierboven al kon lezen, heeft het gebied waar wij werken – het veenweidegebied – te kampen met de gevolgen van klimaatverandering, bodemdaling, verlies van waterkwaliteit, biodiversiteits (in de bodem en op het land en lucht), en een bedreiging van de weidevogels. Als je meer wilt leren over de problemen in deze regio kan je eens rondkijken op de website van Wij.land (die zich bezighouden met landschapsherstel in dit gebied), luisteren naar onze podcastserie over dit gebied Myrte’s Poldersafari en kijken op de website van het Veenweiden Innovatiecentrum. Of als je je breder wilt verdiepen in de uitdagingen rondom toekomstige landbouw in Nederland, bekijk eens de Food System Vision 2050 die Wageningen Universiteit heeft gemaakt (zie hier de video).

 

       Het Grond Verbond wordt ondersteund door:

                                                             

             het Pilotfonds van Wij.land                                             Environmental Grant van Patagonia                                 het netwerk van Caring Farmers